නිවන් ලැබීමට නම්…

නිවන් ලැබීමට නම් ධර්මය පිළිබඳව ලියවුණු පොත පත පරිශීලනය කළ යුතුය. සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළ යුතුය. දන්නා අය සමඟ ධර්මය සාකච්ඡා කළ යුතුය.මෙහිදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වනුයේ නිර්වාණ මාර්ගය විදහා දක්වන ධර්ම දේශනාය. පොත පතය. මෙයින් ලබාගන්නා ධර්ම ඥාණය ශෘතමය ඥාණයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැක. අද කාලයේ අවශ්‍ය තරම් ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේලාත්, ධර්ම දේශනාත් තිබෙන නමුත්, නිවන් මාර්ගය, … Continue reading නිවන් ලැබීමට නම්…

ගෙවුණු වසර

වසරක් ගෙවී වසරක් උදාවෙයි. ආපසු ගත නොහැකි දේවල් තුනක් වේ. එනම් ගෙවුණු කාලය, පිටකරන ලද වචනය, ජලයට විසි කරන ලද ගල. පසුතැවීමක් ඇති නොවන අයුරින් මේවා භාවිතා කල යුත්තේ එබැවිනි. සම්මුතියේ පිහිටා, සංඥාවන් මගින් වසර වල්, මාසයවල්, දිනයවල් නම් කොට තිබුණ්ද, සැබවින්ම සිදුවූයේ කුමක්ද? සිදුවෙමින් පවතින්නේ කුමක්ද? මොහොතක් මොහොතක් පාසා විපරිණාමයට පත්වීමයි..අනිත්‍යයෙන් නිරෝධයට පත්වීමයි. වෙන … Continue reading ගෙවුණු වසර

සසර දුකින් මිදීම

දීඝා ජාගරතො රත්ති, දීඝං සන්තස්ස යොජනං; දීඝො බාලානං සංසාරො, සද්ධම්මං අවිජානතං. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේ කොසොල් රජතුමා හිටියා. ඒ කොසොල් රජතුමා දවසක් වීදි සංචාරයේ යෙදෙන කොට ලස්සන කාන්තාවක් දැක්කා. ඇය පිළිබඳ සිතක් පහළ වුණා. ඊට පසුව කොසොල් රජතුමා තමන්ගේ රාජ පුරුෂයන්ව යැව්වා මෙයා විවාහකද , අවිවාහකද කියලා දැන ගැනීමට. මේ කාන්තාව විවාහක කාන්තාවක්. කොහොමහරි … Continue reading සසර දුකින් මිදීම